Litteraturtips

Artiklar i fulltext av forskare verksamma i Lund

Ett urval av böcker och artiklar på svenska

Historia, kulturhistoria, konst
Alexandria. Musernas stad, Rubicon, Stockholm 1997. Bjöl, E. & Hjortsö, L., Romarriket, Bonnier fakta, Stockholm (1983) 1992. Furuhagen, H., Grekernas värld, (deltitel 3 i Bonniers världshistoria), Bonnier fakta, Stockholm (1982) 1987. Henrikson, A., Antikens historier I-II, Stockholm 1958. Henrikson, A., Byzantinsk historia: År 326 till År 1453, Stockholm 1971. Henrikson, A., Hos etruskerna, Stockholm, 1977. Henrikson, A., Det västliga Hellas, Stockholm 1978. Kjellberg, E. & Säflund, G., Grekisk och romersk konst, Stockholm 1991. Kurtén-Lindberg, B., Bakom monumenten. Gestalter ur Europas gryning, Historiska Media, Lund 1996. Landgren, L. och Östenberg, I ., Monument och manuskript. Antikvetenskapens historia till 1800-talets mitt, Studentlitteratur, Lund 1996. Linnér, S., Hellenskt och romerskt, Rubicon, Stockholm 1998. Linnér, S., Mulåsnan på Akropolis: mitt Hellas genom tiderna, Norstedt, Stockholm 1996. Linnér, S., Bysantinsk kulturhistoria, Norstedt, Stockholm 1994. Nylander, C ., Den djupa brunnen, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1964. Rystedt, Eva. Antikens fortlevnad i Sverige - en fråga om produktion.I Setälä, P., Antikens kvinnor, Tidens förlag 1995. Säflund, G., Att tyda antika bildverk, Paul Åströms förlag, Göteborg 1984 Wikander, C. & Wikander, ..., Etruskerna, Malmö museer 1987. Wikander, C. & Wikander, ..., Europa i vardande. Antiken, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1997.
Litteraturhistoria
Linnér, S., Den gyllene lyran Archilochos, Sapfo, Pindaros, Norstedt, Stockholm 1989. Linnér, S., Homeros, Norstedt, Stockholm 1985. Mejer, J. & Skafte Jensen, M., Litteraturens historia. 1. Forntiden, Norstedt , Stockholm 1985. Tsiparis, Christos. Grekiskan som Europas modersmål. Wifstrand, A., Den grekiska litteraturen, Bonniers allmänna litteraturhistoria I, Bonniers, Stockholm 1959.
Filosofi
Ambjörnsson, R., Europas idéhistoria. I. Antiken, Natur och kultur, Stockholm 1997. Thesleff, H., Platon, Pegas, Lund 1990.
Mytologi
Nilsson, M. P:n , Olympen , Stockholm 1985. Artikeln grekiska i Nationalencyklopedin (grekiska språket).
Uppslagsböcker
Blomqvist, J . & Jastrup, P. O., Grekisk/Græsk grammatik, 2. udgave, Akademisk Forlag, København 1996. Linders, T., Vem är vem i antikens Grekland. Människor och gudar under tusen år fram till Kristi födelse, Rabén Prisma, Stockholm 1995. Linders, T., Vem är vem i Romarriket. Människor och gudar, Rabén Prisma, Stockholm 1998.
Språklexika
An Intermediate Greek-English Lexicon. Founded upon the seventh edition of Liddell and Scott's Greek-English Lexicon, Oxford: Oxford University Press 1889 (eller senare omtryck). A Greek-English Lexicon Compiled by H. G. Liddell and R. Scott. A new edition by H. St. Jones, Oxford: Oxford University Press 1925–1940 (eller senare omtryck) – Revised Supplement. Edited by P.G.W. Glare & A.A. Thompson, 1996. Linder, C. W. & Walberg, C. A., Svenskt-Grekiskt Lexikon, Uppsala 1862 (eller senare omtryck) [senaste omtrycket, Stockholm 1993, säljs på Klassiska institutionen].

Artiklar av Lundaforskare

Forskning och framsteg
Ingemark, D .,"Hur ändrade bronsåldersvraket vår syn på bronsålderns ekonomi?", 2-1997. Rystedt, E ., "Ljus över Greklands mörka tid",1 - 1999.
Medusa
Ur Medusas rikhaltiga innehåll presenteras här ett urval artiklar skrivna av lundaforskare under de senaste åren: Blomqvist, J. och Wickman, F. E. "Myten och verkligheten: Störtade Faethon på Ösel?", 1994/1. Ewaldson, S ., "Homo sardus - i grottfolkens spår", 1994/3. Fioretos, A. E ., "Feniciska masker från Sardinien med paralleller i Grekland?", 1994/3. Forsell, R ., "Det har funnits tillfällen då sarder blivit trodda", 1994/3. Gillis, C ., "Harriet Boyd Hawes - en kvinnlig pionjär", 1995/3. Gillis, C., "Sardinien och det egeiska havet: handel och kontakter under sen bronsålder", 1994/3. Gerding, H ., "Funktionalism i romersk arkitektur", 1997/2 . Holmgren, K., "Den röde jätten", 1994/3. Ingemark, D. och Göransson, K., "Främlingsfientlighet i det antika Grekland", 1995/4. Karivieri, A., "Herakles på lampor", 1997/2. Rystedt, E., "Antik keramik - poetiskt tankegods", 1994/1. Rydstedt, E., "Fiskar från Medelhavet", 1995/2. Santillio Frizell, B., "Källan till livet", 1994/3. Söderlind, M ., "Kvinnan i fönstret", 1994/4. Söderlind, M., "Massor av huvuden - massornas huvuden", 1995/3. Söderlind, M., "Utopin som försvann Romersk husarkitektur i Cosa", 1997/1. Wikander, C., "Andromache, Kassandra och Tekmessa. Kvinnor som krigsbyte i grekisk tragedi", 1994/1.
Populär Historia
Ingemark, D., "När började vi äta glass?", 1997/2. Ingemark, D., "Romarna åt allt som gick att äta", 1996/6. Östenberg, I., "Kulturmöten i romartidens Neapel", 1993/5. Östenberg, I., "Amfiteatern som blev borg, bostad och stenbrott".1996/4. Östenberg, I., "Jakten på assyriernas huvudstad", 1996/6.
Övrigt i specialtidskrifter
Rystedt, E., Grekisk keramik (Medelhavsmuseet, Skrifter 5), Stockholm 1985 Rystedt, E., "Om etruskernas gåtfullhet", Aktuellt om historia 1985/1-2, 34-36.

Antika litterära verk i svensk översättning.

Grekisk litteratur i svensk översättning
Aristoteles. "Politiken" översättning från grekiska av Blomqvist, K., Jonsered 1993. Homeros, Iliaden. Från grekiskan av Erland Lagerlöf; bearbetning och inledning a