lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Allmän språkvetenskap

FFU-ansvarig, Allmän språkvetenskap

Min forskning intresserar sig för språkutveckling under hela livet, och jag är särskilt intresserad av kognitiva aspekter av skrivande. Jag har undersökt språkproduktion i realtid i både skrift och tal. Jag intresserar mig för processen bakom att skriva en text – vad händer egentligen medan man skriver? När och vad ändrar man, tänker och läser? Jag har varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor. Jag arbetar och utvecklar många olika forskningsmetoder, och är bl a en av utvecklarna bakom tangentbordsloggningsprogrammet ScriptLog, som också kan kombineras med ögonrörelsemätning.

Från 2012 är jag projektledare för "Expertskrivande – gudomlig inspiration eller hårt arbete", som undersöker hur duktiga skribenter skriver. 2013 påbörjades projektet "Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn", ett samarbete med logopeder. Detta projekt utvecklar metoder för att förbättra mellanstadiebarns skrivande.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Jag är docent i allmän språkvetenskap, och intresserar mig i min forskning för språkutveckling under hela livet, och den allmänna språkförmågan. Jag är särskilt intresserad av kognitiva aspekter av skrivande, men har  undersökt språkproduktion i realtid i både skrift och tal. Jag intresserar mig för processen bakom att skriva en text – vad händer egentligen medan man skriver? När och vad ändrar man? När tänker man, och när läser man?  Genom åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor. Jag arbetar och utvecklar många olika forskningsmetoder, och är bl a en av utvecklarna bakom tangentbordsloggningsprogrammet ScriptLog, som vi också har kombinerat med ögonrörelsemätning.

För närvarande arbetar jag tillsammans med logopeder i projektet  "Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn", ett samarbete med logopeder. Detta projekt utvecklar metoder för att förbättra mellanstadiebarns skrivande. 

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (18 st)
Konferensbidrag (70 st)
Working papers (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Allmän språkvetenskap

Undervisning

Victoria Johansson

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H426b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar