Flerspråkighet

Kompetensutveckling för flerspråkiga sammanhang

Idag använder de flesta av oss fler än ett språk i vardagen. Vårt samhälle behöver möta denna flerspråkighet i många situationer, t ex i skolan, i arbetslivet och i sammanhang där språket måste anpassas eller översättas för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor. Det råder idag brist på utbildade språklärare, modersmålslärare, studiehandledare och tolkar. Behovet är stort i flera språk och arbetsmarknaden ser bra ut för den som har en god och bred utbildning.

Vid Språk- och litteraturcentrum har vi länge haft en livaktig forskning om flerspråkighet och språkinlärning – en forskning som ger tydligt avtryck i kursen Modersmålsundervisning och studiehandledning. Inom ramen för området flerspråkighet ger vi också kurser i Tolkning i offentlig sektor.

Under paraplyet flerspråkighet kan man också räkna in kurser i Svenska som andraspråk och Översättning.

Modersmålsundervisning och studiehandledning

Flerspråkighet

Vid Språk- och litteraurcentrum finns en stark forskningsmiljö inom språkinlärning med forskare från bland annat svenska som andraspråk, franska, italienska och engelska

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2024-01-22