lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus manuskriptkopia av Marco Polos verk.Manuskriptet finns i Vatikanbiblioteket, och artikeln som är resultatet av studien är under slutbearbetning. Det andra finansieras av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, och handlar också om marginalnoteringar, fast av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk.

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons nyligen färdigställda 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit i Vetenskapssocietetens årsbok, deltagit med eget bidrag vid två konferenser, i Oslo resp. Vilnius, och som åhörare vid tre (en i Uppsala och två i Lund).

Forskning

Om forskningen

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus (1488–1544) stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus och/eller hans verk. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus egenhändiga manuskriptkopia av Marco Polos verk om sina resor i Östern. Manuskriptet finns idag i Vatikanbiblioteket. Artikeln som är resultatet av studien är färdig och väntar på besked om publicering.  Det andra, som jag arbetar på nu, är finansierat av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, och handlar också om marginalnoteringar, närmare bestämt om sådana gjorda av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk som står i centrum för studien.  I sommar och i höst planerar jag att presentera resultaten av mina studier i Albacete respektive Helsingfors.

 

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit i Vetenskapssocietetens årsbok, och deltagit med eget bidrag vid två konferenser, en i Oslo och en i Vilnius, och som åhörare vid fyra (en i Uppsala och tre i Lund). Artikeln, resultatet av konferensen i Vilnius, är inskickad för publicering.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Förord (2 st)
Konferensbidrag (12 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Stipendier och premier

Vetenskapssocietetens i Lund pris ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk forskning. Belöning för min doktorsavhandling (2016)

Stora stipendiet i filologi, Svenska institutet i Rom, läsåret 2014-2015

Jarnvalls och Res Politicas premium för min magisteruppsats i latin, 2010

Undervisning

LATA01, Efterklassisk prosa 10 hp, hösten 2013

LATA03, Republikansk prosa 9 hp, våren 2014

Latinsk poesi (Vergilius Georgica), vid Philipps-Universität Marburg, juni 2014 (tyska) (Erasmus)

Administration

Kongressekreterare för den nionde filologkongressen, Lund 11-13 maj 2015.

http://konferens.ht.lu.se/filolog2015/

Kongressekreterare för Colloquium Balticum XI Lundense,
Lund 8-10 november 2012.

http://konferens.ht.lu.se/colloquium-balticum/

Lärarförslagsnämnden, ersättare, 2013-2014

Astrid Nilsson

Forskare
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post astrid.nilssonklass.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20