Person

Astrid Nilsson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post astrid.nilssonklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har för tillfället flera pågående projekt. Det största är en nyligen påbörjad textkritisk utgåva av en latinsk 1300-talsöversättning av Marco Polos reseskildring. Början av detta projekt finansierades av C M Lericis stiftelse, vilket gjorde det möjligt att tillbringa ett halvår med arbete i Vatikanbiblioteket.

Ett av de mindre projekten är ett pilotprojekt om orsakssammanhang i historieskrivning, hos Livius och Gregorius av Tours, finansierat av Åke Wibergs stiftelse, Hagendahls stiftelse och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Det andra är en undersökning om Carta Marina och Johannes och Olaus Magnus verk. Jag har också nyss avslutat en monografi om Erik XIV:s marginalia, Royal Marginalia. King Eric XIV of Sweden as a Reader, som utkom i Studia Graeca et Latina Lundensia 2021.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Stipendier och premier

2021-2022 Fellowship vid Ludwig Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien, Innsbruck, Österrike

2019-2020 C M Lericis stipendium

Vetenskapssocietetens i Lund pris ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk forskning. Belöning för min doktorsavhandling (2016)

Stora stipendiet i filologi, Svenska institutet i Rom, läsåret 2014-2015

Jarnvalls och Res Politicas premium för min magisteruppsats i latin, 2010

Undervisning

LATA01, Efterklassisk prosa 10 hp, hösten 2018

Latinsk poesi (Vergilius Georgica), vid Philipps-Universität Marburg, juni 2014 (tyska) (Erasmusutbyte)

LATA03, Republikansk prosa 9 hp, våren 2014

LATA01, Efterklassisk prosa 10 hp, hösten 2013

Administration

Kongressekreterare för den nionde filologkongressen, Lund 11-13 maj 2015.

http://konferens.ht.lu.se/filolog2015/

Kongressekreterare för Colloquium Balticum XI Lundense,
Lund 8-10 november 2012.

http://konferens.ht.lu.se/colloquium-balticum/

Lärarförslagsnämnden, ersättare, 2013-2014

Astrid Nilsson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post astrid.nilssonklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10