Person

Astrid Nilsson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post astrid.nilssonklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus manuskriptkopia av Marco Polos verk.Manuskriptet finns i Vatikanbiblioteket, och artikeln som är resultatet av studien är under slutbearbetning. Det andra finansieras av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, och handlar också om marginalnoteringar, fast av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk.

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons nyligen färdigställda 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit i Vetenskapssocietetens årsbok, deltagit med eget bidrag vid två konferenser, i Oslo resp. Vilnius, och som åhörare vid tre (en i Uppsala och två i Lund).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus (1488–1544) stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus och/eller hans verk. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus egenhändiga manuskriptkopia av Marco Polos verk om sina resor i Östern. Manuskriptet finns idag i Vatikanbiblioteket. Det andra, som närmar sig sitt slut och kommer att utmynna i en monografi, är finansierat av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, samt Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, och handlar också om marginalnoteringar, närmare bestämt om sådana gjorda av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk som står i centrum för studien. Resultat från någon av dessa båda studier har presenterats vid internationella konferenser i Albacete, Helsingfors och Lund, och jag gästade latinseminariet i Uppsala med en del av materialet.

 

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit i Vetenskapssocietetens årsbok, och deltagit med eget bidrag vid fyra konferenser: en i Oslo, en i Vilnius och två i Lund och som åhörare vid fyra (en i Uppsala och tre i Lund). Artikeln, resultatet av konferensen i Vilnius, är publicerad, och arbete pågår på en artikelversion av ett av konferensbidragen i Lund.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (3 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (15 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Stipendier och premier

Vetenskapssocietetens i Lund pris ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk forskning. Belöning för min doktorsavhandling (2016)

Stora stipendiet i filologi, Svenska institutet i Rom, läsåret 2014-2015

Jarnvalls och Res Politicas premium för min magisteruppsats i latin, 2010

Undervisning

LATA01, Efterklassisk prosa 10 hp, hösten 2013

LATA03, Republikansk prosa 9 hp, våren 2014

Latinsk poesi (Vergilius Georgica), vid Philipps-Universität Marburg, juni 2014 (tyska) (Erasmus)

Administration

Kongressekreterare för den nionde filologkongressen, Lund 11-13 maj 2015.

http://konferens.ht.lu.se/filolog2015/

Kongressekreterare för Colloquium Balticum XI Lundense,
Lund 8-10 november 2012.

http://konferens.ht.lu.se/colloquium-balticum/

Lärarförslagsnämnden, ersättare, 2013-2014

Astrid Nilsson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post astrid.nilssonklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20