Angående tillgodoräknanden

Den som vill tillgodoräkna sig liknande kurser eller delkurser exempelvis från andra lärosäten eller institutioner ska skriva ut, fylla i och lämna in den blankett man hittar via länken nedan till studievägledare Cecilia Johansson. Det är viktigt att alla relevanta handlingar lämnas in eller skickas in samlat och på papper så att Cecilia har dem senast nedan angivna deadlines. E-postansökningar om tillgodoräknande kan tyvärr inte accepteras. Vi uppmanar er att diskutera era ansökningar och eventuella oklarheter med Cecilia i god tid före deadline för ansökan, så att allt blir rätt från början. För den som redan är registrerad på någon av våra kurser och vill ansöka om tillgodoräknande gäller följande sista ansökningsdatum: Fredag vecka 41, 12.00 på höstterminen och fredag vecka 9, 12.00 på vårterminen För den som har ansökt till någon av våra kurser men ännu inte har blivit registrerad gäller följande sista ansökningsdatum: Fredag vecka 33, 12.00 inför höstterminen och fredag vecka 2, 12.00 inför vårterminen
Glöm inte att följa instruktionerna på blanketten, exempelvis angående vad som ska bifogas till ansökan. Den som behöver hjälp med att fylla i ansökan eller har frågor kring detta med tillgodoräknanden ska kontakta studievägledare Cecilia Johansson (cecilia.l.johansson@sol.lu.se). Den ifyllda blanketten och dess bilagor kan lämpligen lämnas till Cecilia Johansson på lämpligt sätt eller skickas med post till Cecilia Johansson
Box 201
SE-221 00 Lund
Sidansvarig: lene.nordrumenglund.luse | 2018-08-21