Ämneslärarutbildning

Skolämnet svenska består av delar från olika universitetsämnen: svenska, språklig inriktning, litteraturvetenskap och filmvetenskap.  Du kan läsa svenska som ingångsämne inom ämneslärarutbildningen:

Kompletterande pedagogisk utbildning

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via en KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Läs mer om den här:

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2022-01-05