Tyska

Marcus Tegler

Utbildningsadministratör

  • Engelska
  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Huvudskyddsombud

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Skyddsombud

  • Sektion 4
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marcus.teglersol.luse

Telefon 046–222 75 50

Rum SOL:H320

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (skyddsombud, utbildningsadministratör)
Box 192, 221 00 Lund (huvudskyddsombud)

Internpost hämtställe 20

Administrativt

  • Utbildningsadministratör för Engelska och Tyska
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum