lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marcus Tegler

Utbildningsadministratör
Engelska
Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Huvudskyddsombud
Humanistiska och teologiska fakulteterna

Skyddsombud
Sektion 4
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marcus.teglersol.luse

Telefon 046–222 75 50

Rum SOL:H320

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (skyddsombud, utbildningsadministratör)
Box 192, 221 00 Lund (huvudskyddsombud)

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Måndag till fredag kl 10.00-11.30 och tisdag och torsdag kl 13.00-14.30

Besökstider

Måndag till fredag kl 10.00-11.30 och tisdag och torsdag kl 13.00-14.30