Person

Martina Björk

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post martina.bjorkklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Hösten 2016 disputerade jag på avhandlingen "Ovid's Heroides and the Ethopoeia", i vilken jag undersöker dikterna i den romerske poeten Ovidius verk Heroides och deras förhållande till den retorisk-litterära textmodellen och skolövningen ethopoeia.

Mina främsta intresseområden är klassisk poesi, litteratur, mytologi, retorik och musik samt västerlandets kultur- och idéhistoria generellt.

Jag har undervisat i universitetskurser som rör latinsk prosa från republik och kejsartid samt efterantik poesi. Jag är utbildad lärare och har undervisat i latin, svenska och kulturhistoria i gymnasieskolan. För närvarande arbetar jag som kyrkomusiker i Lund och är samtidigt anknuten forskare vid Lunds universitet. Jag har också uppdrag som skribent och föredragshållare.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sekreterare i Svenska Atheninstitutets vänner, 2023-

Ordförande i Svenska Atheninstitutets vänner, Sydsvenska avdelningen, 2018-

Styrelseledamot i Svenska Klassikerförbundet, 2000-2015

Ledamot i Lärarförslagsnämnden för Humaniora och Teologi, 2013

Lärare i latin vid Lunds universitet 2012-

Lärare i latin, svenska och kulturhistoria vid gymnasiet, 1998-2010

Martina Björk

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post martina.bjorkklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10