lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursutbud

Judaistik – eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen – är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras.

För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna.

Till judaistik räknas även språkliga studier och inom ramen för judiska studier vid Lunds universitet kan man studera bibelhebreiska, modern hebreiska och jiddisch som språkliga komplement till övrigt kursutbud.

Judaistik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2019vår 2020
Judaistik: Grundkurs I, 15 hp (JUDA12)vår 2020
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDA31)vår 2020
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2020
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDA32)vår 2020
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2020
Judaistik: Grundkurs II, 15 hp (JUDA13)höst 2019
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDA33)höst 2019
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2019
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDA34)höst 2019
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2020
Judaistik: Fortsättningskurs, 15 hp (JUDB14)vår 2020
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2020
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDB37)vår 2020
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2020
Judaistik: Kandidatkurs, 30 hp (JUDK03)höst 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2019
Judaistik: Fördjupningskurs, 7,5 hp (JUDC13)höst 2019
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (JUDK13)höst 2019
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2019
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2019
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2020
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 hp (TRVN13)höst 2019
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi, 7,5 hp (JUDD38)vår 2020
Avancerad nivå
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR44)höst 2019vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2019vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM54)höst 2019vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM64)höst 2019vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM74)höst 2019vår 2020
Religious Roots of Europe: Space, Art, and Identity in Synagogue, Church, and Mosque, 10 hp (TRVN10)vår 2020
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam, 15 hp (TRVN11)höst 2019

Hebreiska vid Språk- och litteraturcentrum

NybörjarkurserGes termin
Hebreiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (HEBA10)höst 2019
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (HEBA20)vår 2020

Special Area Studies vid Historiska institutionen

GrundnivåGes termin
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2020

Kontaktpersoner för Judiska studier vid Lunds universitet

Karin Zetterholm, lektor judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Johan Åberg, lektor judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Jan Schwarz, lektor jiddisch, Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Rakel Nihlén, adjunkt i modern hebreiska och studievägledare, Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Maria Karlsson, doktorand, Historiska institutionen 

Maria Småberg, forskare i historia, Historiska institutionen 

Tomas Sniegon, lektor Öst- och Centraleuropakunskap, Språk- och litteraturcentrum (SOL)