lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

Studierektor, Svenska som andraspråk

Biträdande studierektor med särskilt ansvar för Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Svenska för studerande med utländsk bakgrund, Danska och Isländska

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Lena Larsson

Universitetsadjunkt
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Danska
Isländska
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.larssonnordlund.luse

Telefon 046–222 83 74

Rum SOL:L217c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20