lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

Studierektor, Svenska som andraspråk

Biträdande studierektor med särskilt ansvar för Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Svenska för studerande med utländsk bakgrund, Danska och Isländska

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum