LÄSÅRET 2019/2020

Pristagarna för läsåret 2019/2020

I år gick prisen för bästa uppsatser till William Wachmeisters kandidatuppsats i franska, och till Göran Wennborgs  kandidatuppsats i spanska. 

William Wachtmeister. Kandidatuppsats i franska med titeln "Mieux écrire avec unobjectif? Les effets d'un but communicatif sur la qualité des textes produits par une classe de FLE au lycée suédois
[Skriver man bättre om man har ett syfte? Om effekterna av en kommunikativ målsättning på textkvaliteten hos svenska gymnasieelever i franska].

Göran Wennborg. Kandidatuppsats i franska med titel "Quand on en parle – Une étude sur les procédés littéraires utilisés dans La place (1983) et Une femme (1987) par Annie Ernaux et dans En finir avec Eddy Bellegueule (2014) par Édouard Louis”
[När man talar om det – En studie av litterära tekniker i Annie Ernauxs La place och Une femme samt i Édouard Louis En finir avec Eddy Bellegueule]

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2022-06-14