lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2020-02-25

Fokus på flerspråkighet i skolan

Sveriges Radio uppmärksammade vår utbildning i samband med internationella modersmålsdagen den 21 februari. [...]

2020-01-21

Disputation i ämnet kinesiska

Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime and Sensory Memory in Contemporary Sinophone Fiction". Fakultetens opponent var professor Jie Lu, [...]

2020-01-09

Medel till SOL-forskare

Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. [...]