lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Seminarium

Some Aspects of Romanian Feminism

2019-05-07 Ti   13:15 - 15:00

Seminarium

Virtual reality-assisted language learning

2019-05-07 Ti   15:15 - 17:00

Seminarium

Om Aristoteles & Hannah Arendt samt om grekisk dietlära

2019-05-07 Ti   17:00 - 19:00

2019-04-26

Ny docent på SOL

Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Cajsa Sjöberg som oavlönad docent i Latin. Vi gratulerar! SOL-ledningen [...]

2019-04-10

Stort anslag från Kamprad Family Foundation till SOL-forskare

Jenny Hartman och Carita Paradis, engelska, tilldelas 4,2 miljoner kr från Kamprad Family Foundation för projektet ”Mediation of sensory experiences by individuals with Autism Spectrum Disorder [...]

2019-04-01

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap får högsta betyg av UKÄ

Universitetskanslersämbetet utvärderade under 2018 forskarutbildningarna i litteraturvetenskap på landets universitet. Det är mycket glädjande att litteraturvetenskap på SOL får högsta betyg! Ämnet [...]