lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-01-14

Anslag till SOL-forskare

Jonas Granfeldt och Marianne Gullberg har beviljats forskningsanslag (5 Mkr) från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för projektet The LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and [...]

2018-12-21

Tjockare hjärna ökar förmågan att lära nya språk

Forskare på neurolingvistik i Lund har upptäckt en relation mellan hjärnstruktur och förmåga att lära sig ett nytt språk. Ju tjockare hjärnbark försöksdeltagare hade i Brocas område desto bättre var [...]

2018-12-18

VR-medel till SOL-forskare

Shuangyi Lin har tilldelats forskningsmedel under tre år från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet Travel, translation and translanguism: Franco-Chinese Novels and Visual Arts in the Global [...]