lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-10-11

Hallå där Alexander Bareis…

Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2018 års Nobelpris i litteratur. Det har lett till kraftiga reaktioner i svensk och internationell press på grund av hans ställningstagande [...]

2019-10-03

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch

Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa tyskspråkiga kandidat- eller masteruppsats inom området teckning och litteratur. [...]

2019-10-01

The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt

Lisa-Marie Teubler försvarade i lördags sin avhandling i ämnet engelsk litteraturvetenskap "Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion: The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, [...]