Man vid dator.

Våra ämnen

Sveriges största samlade miljö inom språk, litteratur, film, teater, och områdesstudier.

Studenter på SOL

Sent antagen till kurs

Välkommen till Lunds universitet!

Tre studenter utanför SOL i Lund.

Kurser öppna för sen anmälan

Här hittar du kurserna som har platser kvar inför höstterminen. 

Hitta ditt schema här

Zoom, Canvas och studentportal

Läs mer om våra digitala verktyg.  

FAQ med vanliga frågor inför terminstarten

Förändringar med anledning av Coronaviruset (lu.se)