lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-03-25

Prisade SOL-medarbetare

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2019 delades medaljer och priser ut till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. [...]

2019-03-01

Bildliga betydelser i SAOB

Vad är bildligt språkbruk och bildliga betydelser egentligen, mer exakt? Det försöker Pär Nilsson svara på i sin licentiatavhandling i nordiska språk. Avhandlingen lades fram den 1 mars vid Språk- [...]

2019-01-21

Pris till SOL-forskare

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har beslutat att tilldela Marianne Gullberg Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig [...]