lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Seminarium

TRIX-workshop

2019-05-25 Lö   13:15 - 15:00

Disputation

Disputation i Nordiska språk

2019-05-27 Må   10:15 - 12:00

2019-05-22

Disputation i allmän språkvetenskap

I fredags den 17 maj försvarade Sandra Debreslioska sin doktorsavhandling "Representing discourse referents in speech and gesture". Fakultetens opponent var Henriette Hendriks, University of [...]

2019-05-14

Ny docent på SOL

Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Cecilia Wadsö-Lecaros som oavlönad docent i Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Vi gratulerar! SOL-ledningen [...]

2019-04-26

Ny docent på SOL

Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Cajsa Sjöberg som oavlönad docent i Latin. Vi gratulerar! SOL-ledningen [...]