Studenter på SOL

Antagen till kurs våren 2021

Välkommen till Lunds universitet!

Tre studenter utanför SOL i Lund.

Kurser öppna för sen anmälan

Du kan göra en sen anmälan till kurser i vår från och med den 15 december.