lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-11-05

Forskningsmedel till lingvister

Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från vetenskapsrådet för två olika projekt. [...]

2019-11-01

Vetenskapssocieteten prisar Christiane Müller

Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av priset ur Axel Kocks Fond utse Christiane Müller. [...]

2019-10-11

Hallå där Alexander Bareis…

Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har lett till kraftiga reaktioner i svensk och internationell press på grund av hans ställningstagande [...]