lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Danska

Det täta Öresundssamarbetet skapar behov av kunskaper i danska och om Danmark. Danmark och Sverige ligger naturligtvis nära varandra både språkligt och kulturellt, men med vissa viktiga skillnader. Kurserna i danska ger dig bättre förutsättningar att förstå både talad och skriven danska samt övning i att uttrycka dig skriftligt och muntligt på danska. De ger goda kunskaper om det danska språket och inblickar i dansk litteratur, kultur och historia. För dig som tänker dig studier eller en framtida yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och i Danmark i synnerhet är kurserna av stort värde.

Danska

Sektionsföreståndare
Arthur Holmer

Studierektor
Lena Larsson

FFU-ansvarig
Sara Myrberg

Expedition
Lingvisthuset L224a

Studievägledning

Utbildningsutbud

Ämnesguide

FAQ – frågor och svar

Nyheter

Bildliga betydelser i SAOB 2019-03-01