Avbrott och uppehåll

Tidigt avbrott

Om du redan från början märker att du inte kommer att kunna följa kursen första terminen du är registrerad på den, ska du anmäla detta s.k. tidiga avbrott, antingen i Ladok i Studentportalen eller till din utbildningsadministratör inom 3 veckor från kursstart. Du får då möjlighet att anmäla dig till kursen en senare termin. Om du antas blir du då nyregistrerad och får automatiskt tillgång till både undervisning och prov. Observera alltså att du i detta fall söker kursen igen i vanlig ordning i konkurrens med alla övriga sökande. Det går inte att få förtur på en kurs som man redan varit antagen till men anmält tidigt avbrott på.

Studieuppehåll och anstånd med studiestart

Studieuppehåll kan man bara göra om man läser ett program. Om man behöver avbryta sina studier inom en kurs går det ofta bra att återkomma en annan termin som omregistrerad student utan att man behöver ansöka om studieuppehåll.  Du som är antagen till ett program kan ansöka om studieuppehåll för en eller två terminer i taget. Tänk på att kurser och program kan ändra innehåll och struktur under ditt uppehåll.  Man kan inte beviljas studieuppehåll under första terminen på en utbildning. Däremot kan du ansöka om anstånd med studiestart om något oförutsett inträffar, så att du inte kan påbörja din utbildning. Mer information om avbrott, uppehåll och anstånd får du av din studievägledare.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier på programmet helt och hållet ska du anmäla studieavbrott.

Blanketter

Hitta din kursadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-11-16