Person

Jenny Westerström

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.westerstromlitt.luse

Telefon 046–222 31 83

Rum SOL:H402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

I min texttolkning vill jag ta med historien och samhället bilden liksom andra språk och andra konstarter. Jag vill förmedla njutningen av att läsa litteratur i alla former. Litteratur är källan till kunskap både om olika tider, andra människor och om en själv. I min forskning har jag försökt väcka döda författare till liv och förmedla kunskap om dem, bl.a. i mina skrifter om Ferlin. Jag har vidgat perspektivet i en omfångsrik studie över bohemernas utanför- och innanförskap från 1800-tal och framåt. Jag är nu i slutskedet av en biografi under titeln Den ständige Anders Österling där jag studerar alla sidor av en litteraturmänniska under ett långt liv (1884–1981). Österling var lyriker, kritiker, översättare, reseskildrare, utgivare, minnestecknare och prisutdelare. Genom att undersöka dessa olika verksamheter och bakomliggande värderingar urskiljer jag hur de olika delarna inom en och samma livsgärning samspelar på ett för den litterära utvecklingen lyckligt sätt.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker
Ferlin, Nils, Bröder under vindar sju. Dikter och visor ur radiospelen. Förord och kommentar, Sthlm 1982, 144 s

Barfotapoeten – Nils Ferlin, Sthlm 1990, 578 s

Nils Ferlin – ett diktarliv, Sthlm 1998, 478 s

Klara var inte Paris. Bohemliv under två sekler, Sthlm 2006, 792 s

Klara texter. Sammanställda och kommenterade, Sthlm 2006, 253 s

Artiklar (i urval)
“Löskerkarlen och bohemen. Karlfeldt och Ferlin“, Karlfeldt och modernisterna, Sthlm 1994, s. 58–77

“Harriet Löwenhjelm“, i Utsikter, Lund 1997, s. 227–239

“Klarabohemen och dess föregångare“, i Stockholm som kulturstad, Sthlm 1999, s. 77–93

“Mitt i den himmelska friden“, Litteraturens makt, Lund 2000, s. 165–178

”Den kvinnliga bohemen”, Från Eden till damavdelningen, Lund 2004, s. 151–163

”Det går an”. [Två analyser], i Att granska och diskutera, Lund 2005, s. 67–80

[Rec. av] Casanova, The World Republic of Letters, Samlaren 2006, s. 617–620

”Gullberg och Ferlin: dialogen fortsätter”, i Möten, Lund 2007, s. 425–438

”En nödvändig dikt”, i Då och där, här och nu, Lund 2007, s. 25–32.

”Diktaren [Anders Österling] i biblioteket”, Ikoner, 2007, nr 5, s. 41–46

”En europeisk gemenskap. Ola Hansson och Anders Österling”, i Theorier om verklig diktning, Lund 2008, s. 81–91.

”Att vidga sitt lyriska jag”, Lund 2008, s. 43-48

”Anders Österling”, De nio. 2008, Sthlm 2008, s. 143–157, 258–261

”Den ständige journalisten Anders Österling”, Hamrinsymposium 2008, Jönköping

Jenny Westerström

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.westerstromlitt.luse

Telefon 046–222 31 83

Rum SOL:H402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20