Person

Joakim Forsberg

Universitetslektor

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post joakim.forsberglitt.luse

Mobil 070–769 31 29

Rum SOL:H127

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har sedan 2015 en halvtidstjänst som konstnärlig universitetslektor i litterärt skapande på Författarskolan. Jag är skönlitterär författare och debuterade 1995 med romanen Hur långt är det till Hollywood? (Albert Bonniers förlag) och har sedan dess gett ut fyra romaner och en novellsamling. Jag är även verksam som dramatiker. På författarskolans grund- och magisterutbildning har jag undervisat och handlett sedan 2013.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Till skillnad från vetenskaplig forskning fäster den konstnärliga uppmärksamheten vid själva utförandet. Formen kan sägas utgöra en sammanhållen del av det kunskapsobjekt forskningen syftar till att undersöka. Ett syfte med den konstnärliga forskningen är att belysa konstnärlig produktion och kunskapsprocesser, att ställa frågor som på olika sätt berör konstens uttryck och villkor, samt sinnliga, narrativa och performativa aspekter av detta.
Min praktik är litterär gestaltning, mer specifik romankonst. I min forskning undersöker jag tillblivelsen av en litterär gestalt. Vad (inte vem) är en människa? är den övergripande frågan. Vilka estetiska och etiska problem ställs en romanförfattare inför när en litterär gestalt framställs och levandegörs i text?
Forskningen utförs genom konstnärligt arbete (litterärt skapande) med stöd i undersökande metoder och teoribildning hämtade från forskningsområden där frågor om ”människans natur” på olika sätt aktualiseras, som evolutionsteori, etnologi, psykoanalys, historia och sociologi.

Administrativt

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Joakim Forsberg

Universitetslektor

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post joakim.forsberglitt.luse

Mobil 070–769 31 29

Rum SOL:H127

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20