Person

jan.schwarzsol.luse | 2015-02-26
Jan Schwarz

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Jiddisch
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jan.schwarzsol.luse

Telefon 046–222 73 93

Rum SOL:A309b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (9 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Jiddisch
Jan Schwarz

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Jiddisch
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jan.schwarzsol.luse

Telefon 046–222 73 93

Rum SOL:A309b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10