Nyheter

Litteraturvetenskap

2023-10-03

Just nu surras det bland bokintresserade och intellektuella världen över. De väntar på att dörren i Börshuset ska öppnas och Svenska Akademiens ständige sekreterare ska tillkännage årets Nobelpristagare i litteratur. Men hur har Nobelkommittén lyckats tackla Alfred Nobels höga ambition om ett litteraturpris för hela världen som är till nytta för mänskligheten?

2023-02-15

Erotik, sex och pornografi i historien har närstuderats av litteraturforskaren Anna Hultman.

2023-01-31

Austin Gormley, Irlands ambassadör, i Sverige och Sara Håkansson, prodekan för grundutbildningen, talade båda om relationen mellan Sverige och Irland, och framtida samarbete när utställningen invigdes i SOLs foajé.

2023-01-16

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2023-01-03

Under december månad ägde tre disputationer rum vid Språk- och litteraturcentrum: Anna Hultman i litteraturvetenskap, Mikael Berger i nordiska språk och Juan Mendoza i kognitiv semiotik.

2022-01-21

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2021-10-25

Förtjänstfulla avhandlingar i italienska, litteraturvetenskap, mediehistoria och allmän språkvetenskap prisas.

2021-03-01

Oscar Jansson disputerade i förra veckan på sin avhandling i litteraturvetenskap: ”Mönster i grönt: Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor”. Fakultetens opponent var docent Cecilia Schwartz, Stockholms universitet.

2021-02-04

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2020-10-15

Einar Hansens forskningspris om 150 000 kronor tillfaller litteraturvetaren Daniel Möller som sedan disputationen 2011 har hunnit genomföra ett stort antal litteraturvetenskapliga projekt av hög klass. Han har bland annat uppmärksammat hittills föga kända författarskap som Olof Wexionius liksom genrer som gravdikten över djur och pekoralet. Hans kunskaper om den äldre svenska litteraturen är unika.

2020-10-02

Lund Läser arrangeras av Lunds stadsbibliotek och är Lunds största bokcirkel, där tusentals läser samma bok under hösten. I år läser man En droppe midnatt av Jason Timbuktu Diakité.

2020-03-19

2019-12-12

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

2019-11-20

Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som nu belönas av Vetenskapssocieteten i Lund.

2019-09-27

Daniel Helsing disputerade i litteraturvetenskap den 20/9 på sin avhandling "The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy". Fakultetens opponent var Jerry Määttä, Uppsala universitet.

2019-06-10

Victor Malm försvarade i lördags sin avhandling i litteraturvetenskap "Är det detta som kallas postmodernism?". Fakulteternas opponent var docent Axel Englund, institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

2016-09-29

2015-12-11

2015-10-16

2015-09-04

2015-03-24

2014-02-26

2013-10-25

Amelie Björck, litteraturvetenskap, och Nicole Kruspe, lingvistik, har beviljats projektstöd från Riksbankens jubileumsfond: http://anslag.rj.se/sv/ar/2013/Projekt

2013-09-11

Välkommen till ett seminarium 15/11 kl 10-16 med forskare och politiker om framtidens dansk-svenska språkförståelse. Arrangörer är Centre for Scandinavian Studies, Föreningen Norden och Norden i fokus.

2013-03-11

Lärarförslagsnämnden har beslutat anta universitetslektor Elisabeth Friis som oavlönad docent i litteraturvetenskap.

2012-11-05

Vetenskapsrådet har tilldelat sju SOL-forskare sammanlagt cirka 30 miljoner kronor i forskningsanslag

2012-05-31

2012-01-25

Jordan Zlatev, allmän språkvetenskap, och Lars Gustav Andersson, litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier, har den 19 januari befordrats till professor.

2011-02-07

Anders Palm, professor i litteraturvetenskap är hjärnan, hjärtat och motorn bakom det mycket framgångsrika utbildningsområdet <em>Medical Humanities</em> inom läkarutbildning vid Lunds universitet.

2010-10-14

Anders Palm, professor i litteraturvetenskap, brinner för att skapa en större plats för humaniora på läkarutbildningen.

2010-06-30

Lunds universitet anställer Birthe Sjöberg som professor i litteraturvetenskap.

2010-05-31

"Naknare än nakna" - ny artikel inom medical humanities 2010-05-27

2010-05-05

Jimmy Vulovic, litteraturvetenskap, har tilldelats Stiftelsen Natur & Kulturs postdoktorala stipendium för forskning om "Litteraturens värden".

2010-03-17

Med stor glädje meddelar jag att Johan Stenström har tilldelats Svenska akademiens gustavianska stipendium à 50 000 kr för sin bok Bellman levde på 1800-talet.

2010-03-16

Medical Humanities är en utbildning på SOL inom medicinska fakultetens läkarprogram som leds av seniorprofessor Anders Palm. En artikelserie med bidrag från en del av dessa läkarkandidaters examensarbeten på SOL publiceras nu kontinuerligt i Läkartidningen.

2009-12-16

Karl-Oskar och Kristina från Korpamoen i Ljuder socken. De flesta svenskar har väl en mer eller mindre personlig relation till personerna i Vilhelm Mobergs nationalepos. Litteraturvetaren Jens Liljestrand lägger fram sin avhandling.

2009-10-20

SOL-ledningen har den stora glädjen att gratulera Johan Stenström och Jenny Westerström till deras respektive befordran till professor i litteraturvetenskap.

2009-05-07

Följande forskare vid Språk- och litteraturcentrum har av Området för humaniora och teologi beviljats forskningsmedel motsvarande 100% under höstterminen 2009: Lisa Christensen, Gisela Håkansson, Bibi Jonsson och Björn Larsson.

2009-02-16

Ulla-Britta Lagerroth, professor em. i litteraturvetenskap, har av Kungl. Vitterhetsakademien tilldelats det Rettigska priset på 100.000 kr för sina av "inträngande analys och stor metodisk spännvidd karakteriserade studier av svensk litteratur och teaterkonst i samspel med andra konstarter från romantiken till den sena 1900-talsmodernismen".

2008-04-25

Ansgar Nünning är en av Tysklands ledande narratologer och litteraturvetare med fokus främst på engelskspråkig litteratur- och kulturvetenskap. Lördagen den 17 maj, kl 14 &ndash; 16, i rum H339 håller han ett föredrag med titeln "Making Stories, Making Crises, Making Histories: Ways of Worldmaking from a Narratological Point of View".

2007-10-24

Språk- och litteraturcentrum har fått 7 projektbidrag från Vetenskapsrådet! Följande personer har beviljats medel för forskning ...

2006-10-04

Fredagen den 13 oktober kl. 18.00 gästas SOL av den ungerska poeten Mónika Mesterházi.

2006-03-30

Flera personer med anknytning till Språk- och litteraturcentrum ingår i Kulturforum vid Lunds universitet.

2006-02-17

Vår ambition är att vi här på SOL:s hemsida ska uppmärksamma nya medarbetare och annat av intresse som konferenser, symposier, nya avhandlingar mm. Mot bakgrund av detta träffade jag Rikard Schönström, ny professor i litteraturvetenskap.

Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2021-02-25