Engelska

Välkommen till ämnet engelska i Lund!

Här finns information för blivande studenter, nuvarande studenter och forskare.

På Språk- och litteraturcentrums engelska avdelning bedrivs forskning inom engelsk språkvetenskap och engelsk litteraturvetenskap under ledning av professorerna Satu Manninen och Cian Duffy.

Engelsk språkvetenskaplig forskning

De språkvetenskapliga forskarna studerar det engelska språket ur en mängd olika perspektiv, exempelvis semantik, pragmatik, syntax, diskurs och språkinlärning. Delar av de engelska språkforskarnas arbete bygger på experimentella metoder (Språk- och litteraturcentrum har toppmodern laboratorieutrustning) och vissa projekt innefattar korpusanvändning.

Engelsk litteraturvetenskaplig forskning

Den forskning om engelskspråkig litteratur som bedrivs av tillsvidareanställda och doktorander omfattar ett brett urval av perioder, ämnen och metoder. Följande områden är särskilt starka: Shakespeare och det tidigmoderna dramat; brittisk romantik; brittisk 1800-talsprosa; engelsk-svenska litterära förbindelser på 1800-talet; mode i litteraturen; kvinnors skrivande under mellankrigstiden; djur i litteraturen; irländsk samtidslitteratur.   

Undervisande personal på ämnet engelska

Vår tillsvidareanställda personal undervisar på alla nivåer, från grundkursen till doktorandnivån. Alla tillsvidareanställda har doktorsexamen i engelska och bedriver forskning parallellt med undervisningen. Resultatet av detta blir att både forskning och undervisning drar nytta av de senaste landvinningarna inom både forskning och utbildning.

Grundutbildningen i engelska

Grundutbildningen i engelska i Lund täcker in såväl språkfärdighet (tala, skriva och förstå) som mer teoretiska aspekter av det engelska språket och den engelska litteraturen. Utöver detta får förstaårsstudenterna vissa grundläggande kunskaper om det brittiska samhället och dess historia.

Engelska för särskilda ändamål

Därutöver är vi inblandade i undervisning inom området engelska för särskilda (akademiska) ändamål, dvs. utbildning i engelska för personer vars huvudsakliga inriktning inte är språklig, men som måste kunna använda engelska effektivt i allehanda yrkesmässiga sammanhang.

Utbildningsutbud, engelska

Vi erbjuder akademiska kurser på alla nivåer, vilket framgår av illustrationen nedan.

Engelska ingår även i flera program, exempelvis kandidatprogrammet i engelskakandidatprogrammet i översättningämneslärarutbildningen och tre stycken program på avancerad nivå. Läs mer om dessa här.

För ytterligare information om vår forskning, läs mer här: Forskning

Interested in PhD studies?

If you are interested in applying for a position as PhD student at the English Unit, please note that we advertise for these positions once a year, normally in January or February. Applications cannot be considered outside the official application period.

Vad jobbar tidigare studenter med?

Maximilian arbetar som översättare

Narrative director på spelföretag

Elin blev Program manager på Axis

Sidansvarig: lene.nordrumenglund.luse | 2024-04-03