Person

Anamaria Dutceac Segesten

Universitetslektor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anamaria.dutceac_segesteneu.luse

Telefon 046–222 88 21

Rum SOL:A325

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

PhD i statsvetenskap (University of Maryland, USA), 2009. För närvarande lektor i Europastudier och docent i strategisk kommunikation. Bi-samordnare för AI Lund, ett nätverk mellan företag, lokala myndigheter och icke-statliga organisationer och representanter för universitetet. Work Package-ledare för två Horisont 2020-projekt, SO-CLOSE och PROTECT, båda på temat migration och social integration. Jag är rådgivare för Joint Research Center, Europeiska kommissionens tankesmedja, för deras projekt "Meningsfull och etisk kommunikation". Även associerad redaktör för Journal of Information Technology and Politics (American Political Science Association), och expertgranskare för ett flertal vetenskapliga tidskrifter och organisationer. Tidigare studierektor, koordinator för Masters in European Studies, biträdande direktör för Centre for European Studies. Tidigare USA-baserad korrespondent och politisk analytiker för BBC Radio, rumänsk service, och kurskoordinator vid Harvard Business School.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Work Package leader, Horizon 2020 project SO-CLOSE

Styrelsemedlem, SO-CLOSE

Work Package leader, Horizon 2020 projet PROTECT

Styrelsemedlem, Research Ethics and Gender Task Board (REGBOARD), PROTECT

Rådgivare for the project "Meaningful and Ethical Communication", Joint Research Center

Associerad redaktör, Journal of Information Technology and Politics (American Political Science Association)

F.d. Studierektor för ämnena Europastudier, Öst- och Centraleuropastudier, Ryska, och Jiddisch

F.d. Programkoordinator for Master of Arts in European Studies

F.d. Vice-föreståndare för Centrum för Europaforskning

F.d. Projektledare för Lunds Universitet inom ramen för Erasmus+ programmet "Rethinking Regional Studies: the Baltic-Black Sea Connection"

Anamaria Dutceac Segesten

Universitetslektor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anamaria.dutceac_segesteneu.luse

Telefon 046–222 88 21

Rum SOL:A325

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10