Person

Anamaria Dutceac Segesten

Universitetslektor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anamaria.dutceac_segesteneu.luse

Telefon 046–222 88 21

Rum SOL:A325

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är en statsvetare som jobbar inom Europastudier med särskilt intresse för demokratifrågor, politisk kommunikation och kollektiv identitet. Efter att ha studerat nationella och etniska identiteter riktar jag min forskning idag mot frågor kring transnationella identiteter, såsom den europeiska, och dess manifestation inom politik. Särskilt fokus lägger jag på sociala mediers inflytande på polariseringsprocesser i EU och USA. Jag intresseras allmänt av demokrati, deltagande och digitalisering.

Jag har fått min doktorsexamen i statsvetenskap (Comparative Politics och Internationella Relationer) från University of Maryland at College Park och min master från Northeastern University, båda i USA.Jag är viceordförande vid Centrum för Europaforskning vid Lunds Universitet, samt koordinator för masterprogrammet i Europastudier. Har också arbetat som USA-korrespondent och analytiker på Radio BBC, Romanian Service och som kurskoordinator på Harvard Business School.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är en statsvetare som jobbar inom Europastudier med särskilt intresse för demokratifrågor, politisk kommunikation och kollektiv identitet. Efter att ha studerat nationella och etniska identiteter riktar jag min forskning idag mot frågor kring transnationella identiteter, såsom den europeiska, och dess manifestation inom politik. Särskilt fokus lägger jag på sociala mediers inflytande på polariseringsprocesser i EU och USA. Jag intresseras allmänt av demokrati, deltagande och digitalisering.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (12 st)

Recensioner (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Studierektor för ämnena Europastudier, Öst- och Centraleuropastudier, Ryska, och Jiddisch

Programkoordinator for Master of Arts in European Studies

Vice-föreståndare för Centrum för Europaforskning

Projektledare för Lunds Universitet inom ramen för Erasmus+ programmet "Rethinking Regional Studies: the Baltic-Black Sea Connection"

Anamaria Dutceac Segesten

Universitetslektor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anamaria.dutceac_segesteneu.luse

Telefon 046–222 88 21

Rum SOL:A325

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20