lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan

Kursexpedition, Författarskolan


Rasmus Carlsson

utbildningsadministratör

rasmus.carlssonsol.luse
046–222 78 47