Masterprogram

Program på avancerad nivå (masterprogram)

Språk- och litteraturcentrum erbjuder fem egna masterprogram med olika huvudinriktningar varav flera har en mängd specialiseringar t ex mot något av våra språk. Som student kan du studera litteratur–kultur–medier, språk och språkvetenskap, översättning, europastudier eller film- och mediahistoria. SOL medverkar också i ett masterprogram i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.

Ett masterprogram omfattar två års studier men flera program erbjuder också möjlighet till en etappavgång efter ett år (magister). Programmen innebär en väsentlig fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till kandidatexamen. Flera program är också direkt forskarförberedande och innebär att du kan ansöka till forskarutbildning efter avklarad examen. Läs mer om respektive masterprogram på programhemsidorna nedan. 

Master of arts in...