Latin

Latinet som levande språk

"En frisk själ i en frisk kropp", "Som man sår får man skörda", "I vinet finns sanningen", "Inget mänskligt är mig främmande". Uttryck som dessa använder vi ofta utan att närmare reflektera över varifrån de kommer. Dessa och hundratals andra är i själva verket mer eller mindre ordagranna översättningar av latinska uttryck. Romarna älskade att finna slagkraftiga formuleringar för allmänmänskliga erfarenheter. Också i vardagligare sammanhang finner vi spår av levande latin. Ord som video, reklam, album, datum, motion, motor, kök och kalender avslöjar snart sitt latinska ursprung när man skrapar på dem en smula. När företag ska namnges hämtas inspiration från latinet, t. ex. Volvo, Astra, Diligentia, Domus och Konsum. Många fackspråk bygger på latinet, t. ex. medicinens, biologins och teknikens. Att man överallt hittar namn, ord och uttryck som kan föras tillbaka på latinet beror på den starka ställning som detta språk traditionellt haft. Man kan säga att samma funktion som engelskan har idag, hade latinet ända in på 1800-talet. Brev, dikter, vetenskaplig litteratur, lagar, kungörelser, ja t o m romaner kunde skrivas på latin. Kunskaper i latin (och grekiska) ger således nyckeln till vår samtid. Vi kan knappast på ett meningsfullt sätt tala om filosofi utan att gå tillbaks till Platon och Seneca, inte om litteratur utan att nämna antika källor (Shakespeare använde sig av antik scenteknik, och hans Romeo och Julia kan ha inspirerats av den latinske författaren Ovidius berättelse om Pyramus och Thisbe).

Latinets historia

Latinet har fått sitt namn efter den italiska provinsen Latium, där språket ursprungligen talades. I och med romarnas erövring av medelhavsvärlden spreds latinet och blev så småningom tal- och skriftspråk i den västra halvan av Romarriket (dagens Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, delar av Belgien och Schweiz) samt i Rumänien, alltså i de områden där det idag talas romanska språk. Vidare användes latin i viss utsträckning i England och i Nordafrika. Under hela medeltiden och under nya tiden till långt in på 1700-talet var latinet ett dominerande skrift- och talspråk i hela Europa inklusive Sverige.De äldsta bevarade litterära texterna på latin är från ca 200 f Kr. Tiden mellan 81 f Kr och 180 e Kr brukar kallas den klassiska perioden i latinets historia. Då levde stora prosaförfattare som Cicero,Caesar och Tacitus och poeter som Catullus, Vergilius,