Oavlönade docenter

Den som har avlagt doktorsexamen och därutöver har förvärvat högre vetenskaplig skicklighet samt pedagogisk skicklighet kan antas som oavlönad docent. Oftast är det någon med anställning vid fakulterna, men det kan också  vara någon som på annat sätt har en pågående och varaktig anknytning, till exempel genom forskningssamarbete.

Docenter med anställning vid SOL kan hittas i personallistorna. Övriga oavlönade docenter inom ämnet listas nedan.

Oavlönade docenter utan anställning vid SOL

Sidansvarig: gerd.carlingling.luse | 2021-11-15