Person

Lena Ambjörn

Professor, FFU-ansvarig

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.ambjornmellost.luse

Telefon 046–222 36 57

Rum SOL:A228

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Inom ämnet semitiska språk har Lena Ambjörn specialiserat sig på textkritisk filologi och den medeltida medicinens historia. Hon arbetar huvudsakligen med att göra arabiskt och syriskt handskriftsmaterial tillgängligt för historisk och språkvetenskaplig forskning, dels i form av textkritiska editioner med idéhistoriskt inriktade kommentarer, dels i form av indexering och specialstudier av medicinhistoriskt källmaterial.

Information om kvalificerad medicinsk teori och praktik under den period som i Västvärlden kallas medeltiden måste sökas i arabiskt källmaterial. Det bevarade materialet är mycket omfattande men fortfarande till största delen obearbetat, oläst och i många fall okänt även för den medicinhistoriska expertisen.Det internationella intresset för den del av idéhistorien som dokumenterats på arabiska är stort och det finns en konstant efterfrågan på textkritiskt restaurerade texter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (15 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)