Utrymningsinstruktioner SOL-husen

Vid utrymning

När du ska utrymma tar du på dig ytterkläder om det behövs. Lås ditt kontorsrum. Använd trappor och andra utrymningsvägar, men inte hissarna. Utrymningsvägarna är markerade med vägledande markeringar.

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. När det brinner är det viktigt att komma ihåg att den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet, då den giftiga brandröken stiger uppåt. Vidare ska du stänga dörrar efter dig. Det fördröjer såväl brandens som den farliga rökens spridning.

Varna

Steg nummer två är att du varnar andra i närheten, så att även de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskerar din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Återsamling

När du har utrymt ska du bege dig till återsamlingsplatsen – som för samtliga byggnader är utanför huvudentrén, UB-parken (Helgonabacken). Där meddelas när det är säkert att återvända in i huset.

Om du undervisar

Som undervisande lärare har du ett särskilt ansvar att se till att studenterna informeras om att de ska utrymma. Ser du ser brand eller rök, eller hör utrymningslarmet, ska du därför genast meddela studenterna i undervisningslokalen att de skall utrymma oavsett vad de håller med. Det är inte tillåtet att stanna kvar i byggnaden för att avsluta föreläsning eller liknande.

Säkerhet

Ring alltid 112 i nödsituation. Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 046 222 07 00.

Utrymning av tentasalar

Riktlinjer för akut utrymning vid salsskrivningar
Utrymningsplaner finns uppsatta i trapphusen och i korridorerna. Utrym inte genom rökfyllda lokaler. Hjälp varandra och tänk speciellt på att hjälpa personer med funktionshinder.
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-11-16