Person

cian.duffyenglund.luse | 2020-03-25
Cian Duffy

Professor, FFU-ansvarig

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cian.duffyenglund.luse

Rum SOL:H328b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Innan jag tillträdde posten som professur i engelsk litteratur vid Lunds universitet i juli 2016, har min akademiska karriär tagit mig från National University of Ireland i Galway till universiteten i Cambridge, Glasgow, York, St. Mary's och Köpenhamn. Min forskning undersöker diverse aspekter av intellektuellt liv och kulturell historia i Storbritannien under sena 1700-talet och den 'romantiska' perioden.

Jag sitter i styrelsen för John Andréns Fond och Nordic Association for Romantic studies.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (20 st)

Bokkapitel (17 st)

Recensioner (1 st)

Övrigt (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Engelska

Undervisning

Cian Duffy

Professor, FFU-ansvarig

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cian.duffyenglund.luse

Rum SOL:H328b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10