Studenter berättar

Anna: Läsandet ska kännas i kroppen

Hur har din forskning förändrat din praktik?

Mitt tidiga skrivande var fiktion, baserat på inre fantasivärldar. Under sista magisteråret har jag ägnat mig åt performativa riter och fiktiva relationer med verkliga personer. Jag har ställt frågor som: Är dessa relationer verkliga? Får livet, fiktionen, de yttre och inre världarna bli ett och samma? I den konstnärliga forskningen har jag sökt efter äkthet – läsandet ska kännas i kroppen, det ska alstra stämningar som består eller locka fram nya tankemönster. Den konstnärliga forskningen känns som en integrerad del i mitt skrivande som jag vill fortsätta utforska, i en ständig strävan att nå ut till och in i andra. 

Elisabeth: Mitt författarskap har blivit mer mångsidigt

Hur har ditt författarskap förändrats?

Genom utbildningen på Författarskolan har mitt författarskap blivit mera mångsidigt tack vare övningar vi skrivit och fått respons på: novell, essä, dramatik, sångtext, litteratur för barn och unga och fantasy. Lyrik är den genre som jag har arbetat mest med, men på magisterkursen har jag även fått möjlighet att experimentera med prosatexter. Arbetet med dessa gav mig perspektiv på grundutbildningen. Att skriva har blivit ett sätt att vidga världen. En fråga leder till en ny fråga. Men det kan också vara att lyssna inåt, sakta ned, skifta synvinkel. Vad berättar vardagen?

Jonathan: Jag har nått en klarare föreställning och identifierat ett intressefält

Har din forskning förändrat din praktik, och i så fall, på vilket sätt?

Under mina fyra år på Författarskolan har jag sett hur mitt eget skrivande, tillika mitt reflekterande över mitt eget skrivande, pekat mot ett specifikt intressefält som jag försökt närma mig praktiskt lika mycket som teoretiskt. Magisterkursen har bidragit till att jag nått en klarare föreställning och identifierat ett intressefält som jag har valt att kalla för ”litterär fulhet.” Detta har integrerats i den litterära gestaltningens praktik. Den praktiska och den teoretiska aspekten av mitt skrivande har påverkat varandra vilket fördjupat förståelsen för min egen poetik, och därigenom blivit intentionsgrundande för mitt eget konstnärliga skapande. Således upplever jag att jag kunnat placera min egen text i en vidare litterär och konstnärlig kontext, vilket jag upplever kommer vara ovärderligt för mig i min konstnärliga verksamhet i det som kommer efter Författarskolan.

Nyfiken på Författarskolan?

Läs mer om utbildningen
Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2018-11-19