Kandidatprogram

Program på grundläggande nivå (kandidatprogram)

Vid Språk- och litteraturcentrum kan du läsa hela kandidatprogram i engelska, europastudier och japanska. De vänder sig till dig med intresse för språk, text och områdesstudier och ger både djup och bredd i såväl språkfärdighet och kommunikation som i kunskaper om politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden i olika delar av världen. Här förbereds du för yrkeslivet genom kontinuerlig utbildning, praktikperioder och möjlighet till utlandsvistelser. Läs mer om våra kandidatprogram på programhemsidorna:

Vi har också ett kandidatprogram som vänder sig till dig med intresse för svenska språket, textgranskning, kommunikation och språkpolitik. Läs mer om Språkkonsultutbildningen:

Vårt kandidatprogram i Översättning är ett påbyggnadsprogram som omfattar 90 högskolepoäng (1,5 år).

Från och med höstterminen 2023 så finns det också ett kandidatprogram i litteraturvetenskap hos oss, som kombinerar litteraturhistoriska och teoretiska studier med mera praktiska kurser med anknytning till arbetslivet. Läs mera på programmets hemsida:

Övriga språkstudier ges i form av fristående kurser. Du hittar ditt ämne under menyn Utbildningsutbud, eller under Ämne ovan.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-03-20