Kursexpedition

Kursexpedition, Svenska

edda.ahrentsol.luse | 2023-01-10

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Receptionist

 • Driftsenhet SOL
 • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon
046–222 01 64 (utbildningsadministratör)
046–222 32 10 (receptionist)

Rum
SOL:L300d (utbildningsadministratör)
SOL:H106 (receptionist)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är utbildningsadministratör samt tentamensansvarig för ämnena svenska, danska, isländska och svenska som andraspråk. Vidare står jag i receptionen för både SOL och LUX.

Min öppna besökstid är torsdag 14-15 på tredje våningen i Lingvisthuset, rum SOL:L300d. Jag kan även nås på telefon primärt onsdagar då jag i regel är på plats i Lingvisthuset.

Administrativt

 • Utbildningsadministratör för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Receptionist

 • Driftsenhet SOL
 • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon
046–222 01 64 (utbildningsadministratör)
046–222 32 10 (receptionist)

Rum
SOL:L300d (utbildningsadministratör)
SOL:H106 (receptionist)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Onsdagar under normal arbetstid

Besökstider

Torsdagar 14-15

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25