Kursexpedition

Kursexpedition, Svenska

edda.ahrentsol.luse | 2024-02-08

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L223

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är utbildningsadministratör samt tentamensansvarig för ämnena

 • svenska
 • danska
 • isländska
 • svenska som andraspråk
 • språkkonsultprogrammet
 • kandidatprogram i översättning
 • ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk.

Vidare ansvarar jag för administration av tentamina för ämnet engelska.

Min öppna besökstid är tisdagar 14-15 på andra våningen i Lingvisthuset, rum L223.

 • Utbildningsadministratör för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L223

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Onsdagar under normal arbetstid

Besökstider

Torsdagar 14-15

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25