lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursexpedition

Språk- och litteraturcentrums ämnen är uppdelade i fem sektioner, var och en med minst en kursadministratör, som bland annat hanterar Ladok-ärenden som registrering och resultatrapportering.

Niklas Bernsand, Administration

Gustav Brissman, Administration, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin

046–222 87 06

Magnus Brolin, Administration, Japanska, Kinesiska

046–222 94 83

Rasmus Carlsson, Administration, Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

046–222 78 47

Gunilla Ek Werner, Administration, Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 10

Anna Grahn, Administration, Franska, Italienska, Rumänska, Spanska

046–222 30 29

Therése Koglin, Administration, Europastudier

046–222 77 66

Linnea Lundahl, Administration, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 11

Helena Priest, Administration, Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 84 50

Marcus Tegler, Administration, Engelska, Tyska

046–222 75 50

Sandy Åkerblom, Administration

046–222 14 77

Ladokintyg: registrering och resultat

Ladok är den databas där dina kursregistreringar och studieresultat dokumenteras. Varje universitet och högskola har sitt eget ladok. Om du är aktiv student kan du kan ta ut intyg från Lunds universitets ladok via Studentportalen.

Utbildningsadministratören är den som för in uppgifter i ladok, och kan skriva ut intyg till dig om du inte kan göra det själv. Du kan också få intyg från receptionen i SOL:s foajé.