Grundkurs i Frankrike

Vill du lära dig mer franska samtidigt som du bor i Frankrike? Då är kursen FRAF21 Franska: grundkurs i Frankrike det perfekta valet för dig. Under höstterminen kan du läsa franska genom Lunds universitet på plats vid Université de Toulouse i södra Frankrike. Toulouse – la ville rose – är en stad med ett rikt kulturarv och har flera gånger röstats fram som Frankrikes bästa studentstad. Kursen lägger stor vikt vid att utveckla dina skriftliga och muntliga förmågor i franska, samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i fransk litteratur och kultur. Nedan hittar du mer information om kursen samt kontaktinformation till ansvariga vid Språk- och litteraturcentrum.

Kursens upplägg

Kursen motsvarar franskans grundkurs i Lund och ger grundläggande kunskaper i talad och skriven franska samt en fördjupning i fransk litteratur och kultur. Kursen är förlagd till Département d’Études du Français Langue Étrangère (DEFLE) vid Université de Toulouse II Jean Jaurès, där lärarna har stor erfarenhet av att undervisa i franska som främmande språk. På kursen möter du studenter från olika länder som, liksom du, har kommit till Toulouse för att lära sig franska. I undervisningen kombineras föreläsningar med övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Språkfärdigheten utvecklas även genom läsning av varierade texter och genom grundläggande genomgångar av fransk grammatik. Franskan kommer också att vara närvarande i din vardag, vilket ger dig unika möjligheter att utveckla dina språkkunskaper.

Behörig att söka kursen är du som har läst Franska steg 3 eller mer på gymnasiet. Du kan också ha läst nybörjarkurser vid universitetet på motsvarande nivå. Vid Lunds universitet innebär detta FRAC03 (Franska nybörjarkurs 3)

Kursens innehåll motsvarar FRAA21 Franska: grundkurs (30 hp) och avslutad kurs ger behörighet till FRAA12 Franska: fortsättningskurs.
 

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande delkurser och högskolepoäng (hp):

Delkursen tränar förmågan att förstå talad standardfranska i olika sammanhang och att delta aktivt i samtal genom muntlig produktion och interaktion. På kursen diskuteras välkända ämnen som kopplas till olika aspekter av det franska samhällslivet. Genom praktiska övningar tränas förmågan att uttrycka sig i olika register och kontexter.

Delkursen kombinerar föreläsningar med praktiska övningsmoment där du tränar din förmåga att använda grammatik och vokabulär genom att läsa och skriva olika typer av texter som behandlar det franska språket och samhället.

Delkursen behandlar grundläggande språkliga aspekter i modern standardfranska. Föreläsningar med genomgångar av centrala moment inom fransk grammatik varvas med grammatik- och vokabulärövningar.

Delkursen fokuserar på det franska språkets struktur ur ett kontrastivt perspektiv, vilket innebär att den franska grammatiken beskrivs och jämförs med den svenska. Genomgångar varvas med övningsmoment, som bland annat innefattar översättning mellan svenska och franska. Delkursen undervisas på distans av lärare från Lund.

Delkursen behandlar franska och franskspråkiga litterära texter. De litterära texterna, som kan läsas i sin helhet eller i utdrag, väljs huvudsakligen från mitten av 1900-talet framåt. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi och litteraturhistoria gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i tal och skrift.

Delkursen bygger på läsning av skönlitterära texter i form av en läsecirkel. Studenterna tränas i läsförståelse och i att kommentera, jämföra och diskutera både innehållsliga och språkliga aspekter i de studerade texterna.

Delkursen ligger koncentrerad till de första två veckorna på terminen, då studenterna introduceras till talad och skriven franska genom olika typer av övningar och aktiviteter på eller utanför universitetet.

Undervisning

Som språkstudent på Département d’Études du Français Langue Étrangère (DEFLE) kommer du att vara helt integrerad i den franska universitetsmiljön i Toulouse. Alla lärare som undervisar på kursen har stor erfarenhet av att undervisa franska som främmande språk och på institutionen bedrivs också forskning om andraspråksinlärning och om språkundervisning. Som svensk student kommer du att läsa vissa delkurser tillsammans med internationella studenter från andra länder medan andra delkurser läses separat tillsammans med de svenska studenterna (delkurs 4, 6 och 7). Schemat skapas av institutionen i Toulouse och är tillgängligt för antagna studenter efter registrering.

Kursen ges på dagtid och på heltid. Heltidsstudier innebär att du behöver satsa ca 40 timmar i veckan på dina studier. De flesta dagar kommer du att ha 2–4 timmars seminarier på universitetet men kursen innefattar också en viktig del självstudier. För att lära sig ett främmande språk på ett effektivt sätt krävs aktiv träning och repetition på egen hand. Du kommer att behöva förbereda dig inför seminarier och föreläsningar genom att läsa texter och göra övningar och du förväntas vara aktiv under lektionerna. Tveka inte att fråga din lärare om du behöver hjälp med instruktioner och innehåll.

Kursen startar med en obligatorisk introduktionsdag med upprop, information och presentation av deltagare och lärare anordnad av ämnet franska på Språk- och Litteraturcentrum i Lund. Introduktionsdagen hålls på distans via Zoom och äger rum  i slutet av augusti.  
Antagna studenter på kursen förväntas vara på plats i Toulouse för att starta studierna de första dagarna i september (exakt tid för uppstart i Toulouse meddelas inom kort).

De olika delkurserna examineras på olika sätt beroende på innehåll och form. Delkurserna 1, 2 och 3 examineras vid två tillfällen: en så kallad devoir sur table under terminen på plats i Toulouse och en sluttentamen i januari. Sluttentamen på dessa delkurser utförs på Zoom. Delkurs 4 och 5 examineras genom salstentamen på plats i Toulouse i december. Delkurserna 6 och 7 examineras genom aktivt deltagande på seminarier och kursaktiviteter i Toulouse.

Omtentamenstillfällen efter kursperiodens slut kommer att erbjudas i Lund via Zoom.

Du ansvarar själv för att ordna med resa till Toulouse och med boende under terminen.  Det är viktigt att snabbt ta tag i boendefrågan när antagningsbesked har kommit i mitten av juli. Hjälp finns att få via boendepooler och studentorganisationer vid Universitetet i Toulouse. Länkar och kontaktinformation finns i bifogat dokument.

Hitta (student)boende i Toulouse (PDF)

Kursen är CSN-berättigad. Det finns också möjlighet till merkostnadslån för utlandsstudier. För mer information besök https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/utlandsstudier-med-studiemedel.html

Som student vid Lunds universitet är du försäkrad under dina utlandsstudier via Kammarkollegiets ”Student Ut”. För mer information, kontakta det internationella kontoret på område HT. Se mer information på Försäkring när du är utomlands | Lunds universitet

Du kommer att ha tillgång till den studentservice som erbjuds vid universitetet i Toulouse. Du har också möjlighet till samtal via Zoom med kursens studievägledare i Lund. Dina lärare på plats i Toulouse svarar gärna på frågor och kan guida dig vidare vid behov.

Om du har behov av anpassningar i undervisning och examination på grund av en funktionsnedsättning behöver du kontakta oss så snart du fått ditt antagningsbesked i slutet av juli.

Mer information

Studierektor Malin Ågren
malin.agrenrom.luse

Studievägledare Katja Jansson
katja.janssonrom.luse

Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

Département d’Études du Français Langue Étrangère (DEFLE) Université de Toulouse

Frankrikes mest populära studentstad

Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2024-06-11