Person

Lena Ekberg

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.ekbergnordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum L315A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i nordiska språk sedan 2003. Dessförinnan har jag bl.a. varit lektor i svenska/nordiska språk vid Högskolan Kristianstad, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Jag var prefekt för institutionen för nordiska språk 2001–2004, och grundutbildningsprefekt vt 2006 för Språk- och litteraturcentrum. 2009–2012 var jag chef för Språkrådet.

Jag har varit ledamot i Vetenskapsrådets språkvetenskapliga beredningsgrupp och är sedan 2011 ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds beredningsgrupp för bl.a. moderna språk och lingvistik. Under 2013 var jag ordförande i Expertgruppen Nordens Språkråd (Nordiska ministerrådet.

Min forskning har två huvudspår: lexikal semantik inom ramen för den kognitiva semantiken och språkbruk hos barn och ungdomar med svenska som andraspråk. Jag ingick i ledningen för det nationella projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer, finansierat av RJ 2002–2006.

Gästprofessor vid Stockholms universitet sedan 2013.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (4 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Lena Ekberg

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.ekbergnordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum L315A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20