lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är humanistlaboratoriets metodolog, vilket innebär att jag stödjer forskare och studenter i planering och analys av experiment. En gång per år, under vårterminen, undervisar jag en kurs i statistik analys för nybörjare.

Utöver min anställning som metodolog, deltar jag i projektet "Contrast in Language, Thought and Memory". I detta projekt undersöker vi hur modersmålstalare representerar semantiska relationer mellan ord, särskilt relationen mellan antonymer och synonymer, dvs ord som har motsatt resp. likadan betydelse.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Jag är anställd som metodolog på 50% i humanistlaboratoriet och 50% som forskare i allmän språkvetenskap. Jag är medlem i projektet "Fenomenologi och Typologi av Rörelse" och "Melodi i människa-katt kommunikation".

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (35 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (51 st)
Working papers (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Joost van de Weijer

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post joost.van_de_weijerling.luse

Telefon 046–222 84 47

Mobil 076–894 11 83

Rum SOL:H419

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20