Strategisk plan

Vid SOL bedrivs idag högkvalitativ ledande forskning som är av fundamental betydelse för vår förståelse av samhälle, kultur, litteratur och språk. Det handlar om en mångfacetterad förståelse av och kunskap om människan och hennes olika sammanhang i en föränderlig värld med synkrona och diakrona perspektiv inom och mellan språk och kulturer.

Forskningen på SOL är grundläggande och avgörande både för att tolka och förstå vår värld i sig och för att andra discipliner ska kunna utvecklas i samtiden och i framtiden.

Läs mer i dokumentet Strategisk plan för forskning och forskarutbildning vid SOL 2022–2027 (PDF)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-10-20