Ämnesöversikt

Grekiska

Grekiska är ett språk med lång historia där de äldsta bevarade texterna skrevs för mer än tre tusen år sedan. Men den antika grekiskan och dagens nygrekiska skiljer sig åt så mycket, att de representerar två olika ämnen: det vi kallar grekiska avser den antika, klassiska grekiskan; den nutida grekiskan kallas nygrekiska. Om du funderar på att läsa grekiska är det viktigt att uppmärksamma detta, så att du väljer rätt ämne! Under antiken skapade grekerna en högkultur med bland annat konst, filosofi, retorik, drama och poesi, som i hög grad präglat Europas gemensamma kulturarv. Den grekiska kulturen spreds dels genom de tidiga grekiska kolonierna i Syditalien och Mindre Asien dels genom Alexander den stores erövringar i slutet av 300-talet f Kr. Den grekiska kulturen och språket kom under antiken att dominera det östra Medelhavsområdet. Fram till Konstantinopels fall ar 1453 bevarades det grekiska arvet inom det bysantinska kejsardömet. Dar växte också nya former av konst och litteratur fram med motiven hämtade från kristendomen. Kurserna i grekiska syftar i första hand till att ge kunskaper och färdigheter i språket, men de ger också en inblick i den antika grekiska kulturen genom studiet av de bevarade texterna. Början av första terminen agnas helt at studier av språket och grammatiken, men redan efter halva första terminen läser man klassiska författare på originalspråket, bland annat Platon.

Nygrekiska

Nygrekiska är den i dag talade grekiskan, utvecklad ur den klassiska grekiskan. Den talas för närvarande av cirka 13 miljoner personer; dels av befolkningen i själva Grekland och på Cypern, dels av grekiska minoriteter världen över. Kurserna i nygrekiska ger dig i första hand en grund i att skriva, tala och översätta till och från nygrekiska. Du studerar även grekisk litteratur från 1000-talet fram till idag. Texter från olika tider läses, en del på nygrekiska och en del i översättning. Detta ger dig en litteraturhistorisk bakgrund, som gör det lättare att tolka och förstå den moderna grekiska litteraturen som under det senaste århundradet har blomstrat. Två grekiska diktare fick nobelpriset i litteratur under 1900-talet. Vid sidan av det moderna grekiska språket och litteraturen får man också kunskaper om Greklands historia, samhälle och kultur. Även relationerna mellan Sverige och Grekland studeras kulturellt, historiskt och ekonomiskt. Vi har studentutbyte med universitet i Grekland vilket innebär möjlighet att inom ramarna för Erasmus-Sokratesprogrammet vistas i Grekland under en eller två terminer och läsa vid de grekiska universiteten. Att ha nygrekiska i sin examen kan vara bra för exempelvis språkvetare, kulturvetare, översättare, tolkar, färdledare och guider, etnologer, socialantropologer och för övrigt alla som i sitt arbete kommer i kontakt med greker, Grekland eller grekisk kultur, exempelvis genom anställning inom EU.
Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2011-05-29