lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska

Studierektor, Svenska

Biträdande studierektor med särskilt ansvar för Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Svenska för studerande med utländsk bakgrund, Danska och Isländska

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Lena Larsson

Universitetsadjunkt
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Danska
Isländska
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.larssonnordlund.luse

Telefon 046–222 83 74

Rum SOL:L217c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20