Registrering

Varje termin du är aktiv vid SOL-centrum (dvs. studerar och/eller tenterar), måste du vara registrerad för att dina resultat ska kunna läggas in i Ladok som är den nationella databasen för studieresultat.

Registrering krävs också för att CSN ska betala ut studiemedel. Registreringen är av tre slag:

  • nyregistrering
  • fortsättningsregistrering
  • omregistrering

Nyregistrering gäller för den som påbörjar en ny kurs (= en kurskod man aldrig tidigare varit registrerad på). Fortsättningsregistrering görs temin 2 för den som följer en kurs som löper över två terminer, vanligtvis en halvfartskurs på 30 hp eller en heltidskurs på 60 hp. Omregistrering görs för den som ska slutföra en kurs som påbörjats en tidigare termin. Detta gäller även om du samtidigt är nyregistrerad på en annan kurs.

Registrering gäller bara en termin. Du måste alltså registrera dig vid SOL varje termin du är aktiv studerande här – även om det bara gäller resttentor. Registrerar dig gör du hos respektive kursadministratör, eller i studentportalen.

Ladokintyg: registrering och resultat

Ladok är den databas där dina kursregistreringar och studieresultat dokumenteras. Varje universitet och högskola har sitt eget ladok. Om du är aktiv student kan du kan ta ut intyg från Lunds universitets ladok via Studentportalen.

Utbildningsadministratören är den som för in uppgifter i ladok, och kan skriva ut intyg till dig om du inte kan göra det själv. Du kan också få intyg från receptionen i SOL:s foajé.

Hitta din utbildningsadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.