Filmvetenskaplig forskning

Den filmvetenskapliga forskningen vid LU kan indelas i ett antal fält, som listas och beskrivs nedan. Forskningen är till stor del inriktad mot den internationella marknaden i form av engelskspråkiga uppsatser i internationella tidskrifter, publicering i internationellt utgivna antologier och uppslagsverk, några engelskspråkiga monografier samt flitigt internationellt konferensdeltagande. Flera forskare har dessutom varit gästforskare vid utländska universitet med hög filmvetenskaplig specialisering.

Huvudfältet är utforskandet av den svenska filmhistorien; att just detta fält kommit i fokus beror på språkkompetens och närhet till för verksamheten centrala källor: bibliotek, arkiv och filmsamlingar. Forskningen har bland annat avsatt ett antal av institutionens forskare redigerade antologier om samtida svensk film, med analyser av både stora publiksuccéer och smalare konstfilmer. Det förra kan illustreras med Kay Pollaks Såsom i himmelen (2004), det senare med Lukas Moodyssons Ett hål i mitt hjärta (2004), båda ägnade specialstudier i antologin Solskenslandet: svensk film på 2000-talet (2006). Forskningen har inriktats mot såväl estetiska frågeställningar som mot sociologiska och historiska, det vill säga hur filmen ger gestalt åt samtida föreställningar och mentaliteter samt hur den kan relateras till den aktuella samhälleliga kontexten. Det senare har till stor del kommit till uttryck i det stora forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, som institutionens forskare genomförde under rubriken "Filmen och den svenska välfärdsstaten" med delprojekt om dokumentärfilm, barnfilm, film om svensk-amerikanska relationer samt Ingmar Bergman. Institutionens doktorander har därtill till stor del svenska ämnen. Till detta projekt knöts även ett avhandlingsarbete om den svenska sexualupplysningsfilmens historia. Dessutom finns ett antal specialiserade inriktningar inom huvudfältet.

Professor Lars Gustaf Andersson
FM Åsa Bergström
FM Elisabet Björklund
FM Lars Diurlin
Professor Erik Hedling
Docent Olof Hedling
Docent Mats Jönsson
FD Michael Tapper
Professor Ann-Kristin Wallengren

I anknytning till mastersprogrammet "Film and Media Producing" bedrivs forskning med inriktning mot aktuell svensk filmproduktion och ekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av denna. Här har vi samarbetat med Sparbanken Syd i Ystad samt Film i Skåne.

Docent Olof Hedling

Flera forskare har inriktat sig mot olika typer av dokumentärt berättande. Här finns forskning om dokumentärfilm, journalfilm och inte minst amatörfilm, det senare dokumenterat i den av institutionens forskare utgivna antologin Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen (2008), där såväl historiska som samtida aspekter analyseras. Här finns analyser av såväl "Barnens dag på film", amatörfilmer av svensk-amerikanska turister i det gamla hemlandet som av pornografi på internet.

FM Åsa Bergström
FM Elisabet Björklund
Docent Mats Jönsson

En hel del forskning har inriktats mot transnationella relationer på filmens domäner, särskilt svensk-amerikanska i form av forskning om såväl representationen av USA i svensk film som av Sverige i den amerikanska filmen. Dessutom finns ett pågående avhandlingsprojekt om Förintelsen i svensk film.

Docent Olof Hedling
FM Sanjin Pejkovic
Professor Ann-Kristin Wallengren

Ett framträdande fält har kommit att bli den svenska experiment- avant-garde filmen med ett flertal internationellt publicerade skrifter och med deltagande i ett av Vetenskapsrådet finansierat nationellt baserat forskningsprojekt. Här finns dessutom ett pågående avhandlingsarbete.

Professor Lars Gustaf Andersson
FM Lars Diurlin

Fältet exemplifieras främst av ett avhandlingsprojekt om representationen av funktionshinder i svensk film.

FM Åsa Bergström
FM Hanna Flodin

Några enskilda forskare är därtill verksamma inom forskningen i internationell filmhistoria. Således finns expertis på brittisk film, italiensk film, film från Balkan samt i viss mån amerikansk populärfilm.

Professor Lars Gustaf Andersson
Professor Erik Hedling
Professor Olof Hedling

Några forskare har arbetat med intermedialitet – relationen mellan olika konstarter och medier – främst med inriktning mot filmens förhållande till musiken, bildkonsten eller litteraturen.

Professor Lars Gustaf Andersson
Professor Erik Hedling
Professor Ann-Kristin Wallengren

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2021-08-13