Person

rikard.lomanlitt.luse | 2019-03-21
Rikard Loman

Universitetslektor

 • Teatervetenskap
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 2
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rikard.lomanlitt.luse

Telefon 046–222 84 79

Rum
H130 (Teatervetenskap)
SOL:H130 (Litteraturvetenskap)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Född 1971, FD 2005, universitetslektor.

Som lärare på Teaterns teori och praktik (TTP) här på SOL, och som gästlärare på olika professionsutbildningar – och som teaterkritiker i Dagens Nyheter – har jag ett särskilt intresse för de pedagogiska utmaningar som ligger i att ur olika perspektiv närma sig fenomenet teater och utnyttja scenkonsten för att främja kritiskt och kreativt tänkande.

Min forskning har hittills kretsat kring den konstnärliga process som utgår från ett skrivet drama och mynnar ut i en iscensättning, mer specifikt kring Ingmar Bergmans regiarbete och hans uttolkningar av Shakespeares dramer. I förlängning av detta arbete har jag studerat estetiskt värde på den textbaserade teaterkonstens område.

För närvarande drar min forskning åt det teatersociologiska hållet och relationen mellan konst och kontext. Härvidlag fokuserar jag på teaterhändelser som både är etiskt och estetiskt intressanta och som i mötet med publiken får en intrikat relation till samtiden.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Sektionsföreståndare för Sektion 2
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
Rikard Loman

Universitetslektor

 • Teatervetenskap
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 2
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rikard.lomanlitt.luse

Telefon 046–222 84 79

Rum
H130 (Teatervetenskap)
SOL:H130 (Litteraturvetenskap)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10