Person

Johanna Lindbladh

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Ryska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 5
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.lindbladhslav.luse

Telefon 046–222 73 76

Rum SOL:A324

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

År 2003 disputerade jag vid LU i slaviska språk (inriktning rysk litteratur) med avhandlingen "Att berätta i tid och rum" och har sedan dess arbetat som forskare, lärare i ryska och rysk litteratur- och kulturhistoria. Inom ramen för ett projekt om minnets och självbiografins roll i Ryssland efter Sovjetunionens fall arrangerade jag år 2007 den internationella konferensen "The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration", vilket mynnade ut i en antologi med samma titel (2008).

Under perioden 2011-2015 arbetar jag med forskningsprojektet ”Minnet av Tjernobyl i film, vittnes- och skönlitteratur från Ukraina, Belarus och Ryssland”, finansierat av RJ.

Mitt intresse för den ryska samtidslitteraturen har också resulterat i två svenska översättningar av nyskrivna, ryska romaner samt ett antal litteratur- och kulturartiklar för Sydsvenskan och Svenska dagbladet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (4 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (9 st)

Administrativt

 • Sektionsföreståndare för Sektion 5
 • FFU-ansvarig för Ryska
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Johanna Lindbladh

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Ryska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 5
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.lindbladhslav.luse

Telefon 046–222 73 76

Rum SOL:A324

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10