lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitiv semiotik

FFU-ansvarig, Kognitiv semiotik

Jag är intresserad av relationen mellan språk, tänkande/medvetande och andra semiotiska resurser och system som gester och bilder, särskilt från ett evolutionärt och utvecklingsperspektiv. Jag är engagerad inom Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC) och International Association for Cognitive Semiotics (IACS).

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

För tillfället är jag involverad i följande typer av forskning: (1) kroppsmimesis och mimetiska schemasta som grund för språkets filogenes och ontogenes; (2) fenomenologi och språktypologi för rum och rörelse; (3) metoder och begrepp för kognitiv semiotik, ett nytt transdisciplinärt fält för studier av betydelse/mening och tänkande.

Publikationer

Redaktörskap (6 st)
Artiklar (40 st)
Bokkapitel (25 st)
Förord (2 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (11 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Kognitiv semiotik

Undervisning

Jordan Zlatev

Professor, FFU-ansvarig
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Masterkoordinator
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jordan.zlatevsemiotik.luse

Telefon 046–222 84 41

Rum SOL:H405b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20