lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade 2004 på en filmvetenskaplig avhandling om svensk populärfilm, och har sedan dess undervisat och forskat inom filmvetenskap vid universiteten i Göteborg, Lund och Växjö, samt högskolorna i Halmstad och Malmö.

Mina forskningsintressen ligger i hög grad inom Svensk och Europeisk film, med särskild tonvikt på populärfilm och nutida film.

Min undervisning täcker in många områden. Bland dem jag återkommande undervisar i märks svensk filmhistoria, film och moderna medier, samt filmundervisning för lärare.

Jag är redaktör för tidskriften Journal of Scandinavian Cinema (Intellect).

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (12 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anders Marklund

Universitetslektor
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.marklundlitt.luse

Telefon 046–222 84 68

Rum SOL:H129

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20