Ansök till termin 3 på Kandidatprogrammet i engelska

För dig som har läst grund- och fortsättningskursen i engelska hos oss, eller motsvarande kurser vid ett annat lärosäte, finns det möjlighet att söka in direkt till termin 3 på programmet.


När kan jag ansöka?
Under varje vårtermin tar vi emot anmälningar till termin 3 på programmet, som ges varje hösttermin. Du kan skicka in din anmälan ända fram till 31 maj.

För att du ska kunna bli antagen ska du ha läst grund- och fortsättningskursen i engelska eller motsvarande kurser vid ett annat lärosäte. Du behöver också uppfylla den resterande behörigheten till programmet (dvs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3).

Vad innebär en ansökan till programmets senare delar?
En antagning till termin 3 på Kandidatprogrammet i engelska innebär att du kan gå direkt in på tredje terminen i programmet, och att dina tidigare kurser i engelska tillgodoräknas i examen som motsvarande termin 1 och 2.

Hur går ansökan till?
Du anmäler dig genom att kontakta studievägledare Cecilia Johansson på cecilia.johanssonsol.luse

Om du har läst din engelska någon annanstans behöver du skicka med dokumentation om detta.

Om det är fler behöriga sökanden än det finns platser kommer vi att följa vårt normala antagningsförfarande där vi rangordnar i två kvotgrupper (2/3 gymnasiebetyg och 1/3 högskoleprov).

Kontakta studievägledaren ovan om du har frågor.

Sidansvarig: lene.nordrumenglund.luse | 2022-01-25