lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Öst- och centraleuropakunskap

Vår unika utbildning i Öst- och Central­europakunskap erbjuder kurser om regionens moderna politik och samhällsliv. Ämnet täcker både EU:s nya medlemsstater som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern och postsovjetiska stater som Ryssland, Ukraina, Vitryssland samt sydosteuropeiska stater som Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien. Vi sätter in dessa länders utveckling och aktuella situation i ett djuphistoriskt europeiskt perspektiv. Vi tar upp såväl den nutida politiska situationen i området som dess idéhistoriska utveckling samt kulturella uttryck som exempelvis det judiska kulturarvet och rysk och balkansk filmkonst. Ämnet ger fördjupade insikter om problem som identitet, etnicitet, myter, symboler och kulturöverföring. I undervisningen används teoretiska och metodologiska perspektiv som borgar för en kritisk hållning till stereotypa föreställningar om Öst och Väst.