Öst- och centraleuropakunskap

Välkommen till en unik utbildning om Öst- och Centraleuropas moderna historia, politik, kultur och samhällsliv.

Ämnet Öst- och Central­europakunskap täcker både EU:s nya medlemsstater som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern och postsovjetiska stater som Ryssland, Ukraina, Belarus samt sydosteuropeiska stater som Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien.

Vi sätter in dessa länders utveckling och aktuella situation i ett djuphistoriskt europeiskt perspektiv. Vi tar upp såväl den nutida politiska situationen i området som dess idéhistoriska utveckling samt kulturella uttryck som exempelvis det judiska kulturarvet och rysk och balkansk filmkonst.

Ämnet ger fördjupade insikter om problem som identitet, etnicitet, myter, symboler och kulturöverföring. I undervisningen används teoretiska och metodologiska perspektiv som borgar för en kritisk hållning till stereotypa föreställningar om Öst och Väst.

 

Vår grundutbildning

Läs mer om vilka kurser vi ger, vägen till examen och vad du kan göra efter studierna.

Vår forskning

Ämnet Öst- och centraleuropakunskap bedriver framstående forskning inom bland annat minnesstudier.

Lär dig ryska!

Kombinera gärna dina studier i Öst- och centraleuropakunskap med språkkunskaper i Ryska.
Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2022-10-24