Person

Carlos Henderson

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carlos.hendersonrom.luse

Telefon 046–222 87 99

Rum SOL:L501a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är anställd som universitetslektor i spanska sedan juli 2015. För närvarande ansvarar jag för "Spansk grammatik med övningar" (grundkurs), "Spansk grammatik med övningar" och "Spansk språkvetenskap" (fortsättningskurs) samt "Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin" (kandidatkurs). Jag handleder dessutom kandidat- och masteruppsatser med språkvetenskaplig inriktning. Jag sitter också i språkmasterkoordineringsgruppen och är FFU-ansvarig för spansk språkvetenskap.

Jag disputerade 2010 med avhandlingen El Pretérito Perfecto Compuesto del Español de Chile, Paraguay y Uruguay:aspectos semánticos y discursivos [Perfekt i spanskan från Chile, Paraguay och Uruguay: semantiska och diskursiva aspekter]. I avhandlingen görs en utförlig semantisk och diskursiv analys av talad spanska. Studiet kastar nytt ljus över värdena av perfekt i spanskan från de relevanta varieteterna samt styrker andra studier som pekar mot en nyanserad typologisk bild om grammatikalisering av perfektformern

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • FFU-ansvarig för Spanska

Ledamot i styrgruppen för Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Carlos Henderson

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carlos.hendersonrom.luse

Telefon 046–222 87 99

Rum SOL:L501a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10