lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filmvetenskap


Rasmus Carlsson

utbildningsadministratör

rasmus.carlssonsol.luse
046–222 78 47


Olof Hedling

docent, FFU-ansvarig

olof.hedlinglitt.luse
046–222 43 57