Person

mikael.rollling.luse | 2021-07-24
Mikael Roll

Professor, FFU-ansvarig

 • Fonetik
 • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.rollling.luse

Telefon 046–222 99 05

Mobil 046–222 99 05

Rum SOL:H415b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag forskar inom neurolingvistik om hur hjärnan bearbetar talat språk. Jag leder projekt med konsolideringbidrag från VR samt bidrag från KAW och MAW, där vi med hjälp av högupplöst magnetkamera undersöker till vilken grad språkbearbetning kan integreras i hjärnans generella system för ljudbearbetning. Som Wallenberg Academy fellow och inom ett projekt från MAW har jag lett arbetet i att kartlagga hur vi använder språkmelodi för att förutsäga och underlätta bearbetning av grammatisk struktur. Hjälpmedel har också utvecklas som stöd för att andraspråksinlärare ska kunna lära sig att använda signaler i språkmelodin för att effektivare bearbeta grammatisk struktur.

Läs mer...

Se mer...

Se på TV...

Jag har tidigare varit forskningsledare för ett projekt som undersöker hur tidsbaserat förfall av ordformer i korttidsminnet påverkar satsbearbetning. Jag har även använt Latent Semantisk Analys (LSA) för att undersöka hur ords abstrakthetsgrad påverkar associationer hos talare med Brocas afasi.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum
 • FFU-ansvarig för Fonetik
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsens arbetsutskott, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Wallenberg Academy Fellow

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare, 2014 för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket.

Einar Hansens forskningspris 2015 för framstående insatser inom humanistisk forskning.

Forskningspris från Inga och John Hains stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning 2017.

Mikael Roll

Professor, FFU-ansvarig

 • Fonetik
 • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.rollling.luse

Telefon 046–222 99 05

Mobil 046–222 99 05

Rum SOL:H415b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10