Engelskans gamla uppsatser

Äldre examensuppsatser Nedan finns en lista över äldre examensuppsatser i engelska. Uppsatserna finns arkiverade på Arkivcentrum Syd (Porfyrvägen 16, Lund,046-222 16 70). Du kan gå dit och läsa uppsatser eller beställa fotokopior. För vidare information om öppettider, mm, se Registret i pdf-filen nedan är sökbart. Tryck ctrl+f (command-f eller Apple-f på Mac) och skriv in sökord.
Sidansvarig: lene.nordrumenglund.luse | 2020-08-26