lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 804 st)

Redaktörskap (5 av 401 st)

Artiklar (5 av 1508 st)

Bokkapitel (5 av 1958 st)

Förord (5 av 22 st)

Encyklopediartiklar (5 av 96 st)

Konferensbidrag (5 av 1595 st)

Rapporter (5 av 81 st)

Working papers (5 av 274 st)

Översättningar (2 av 2 st)

Recensioner (5 av 664 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 462 st)

Tidningsartiklar (5 av 491 st)

Övrigt (5 av 114 st)