Publikationer

Nedan finns alla publikationer från Språk- och litteraturcentrum i omvänd kronologisk ordning. Om du vill söka efter en särsklid publikation gör du det lättast i universitetets forskningportal.  

Böcker (5 av 886 st)

Redaktörskap (5 av 448 st)

Artiklar (5 av 1914 st)

Bokkapitel (5 av 2251 st)

Förord (5 av 53 st)

Encyklopediartiklar (5 av 120 st)

Konferensbidrag (5 av 1791 st)

Rapporter (5 av 87 st)

Working papers (5 av 299 st)

Översättningar (5 av 5 st)

Recensioner (5 av 758 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 545 st)

Tidningsartiklar (5 av 551 st)

Övrigt (5 av 155 st)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-05-31