Publikationer

Nedan finns alla publikationer från Språk- och litteraturcentrum i omvänd kronologisk ordning. Om du vill söka efter en särsklid publikation gör du det lättast i universitetets forskningportal.  

Böcker (5 av 923 st)

Redaktörskap (5 av 468 st)

Artiklar (5 av 2078 st)

Bokkapitel (5 av 2360 st)

Förord (5 av 60 st)

Encyklopediartiklar (5 av 129 st)

Konferensbidrag (5 av 1857 st)

Rapporter (5 av 89 st)

Working papers (5 av 304 st)

Översättningar (5 av 7 st)

Recensioner (5 av 793 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 583 st)

Tidningsartiklar (5 av 558 st)

Övrigt (5 av 181 st)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-05-31