lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 809 st)

Redaktörskap (5 av 409 st)

Artiklar (5 av 1558 st)

Bokkapitel (5 av 1976 st)

Förord (5 av 34 st)

Encyklopediartiklar (5 av 100 st)

Konferensbidrag (5 av 1614 st)

Rapporter (5 av 81 st)

Working papers (5 av 276 st)

Översättningar (2 av 2 st)

Recensioner (5 av 677 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 471 st)

Tidningsartiklar (5 av 505 st)

Övrigt (5 av 118 st)