Publikationer

Nedan finns alla publikationer från Språk- och litteraturcentrum i omvänd kronologisk ordning. Om du vill söka efter en särsklid publikation gör du det lättast i universitetets forskningportal.  

Böcker (5 av 882 st)

Redaktörskap (5 av 444 st)

Artiklar (5 av 1881 st)

Bokkapitel (5 av 2229 st)

Förord (5 av 51 st)

Encyklopediartiklar (5 av 120 st)

Konferensbidrag (5 av 1784 st)

Rapporter (5 av 87 st)

Working papers (5 av 297 st)

Översättningar (5 av 5 st)

Recensioner (5 av 756 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 542 st)

Tidningsartiklar (5 av 550 st)

Övrigt (5 av 155 st)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-05-31