Publikationer

Nedan finns alla publikationer från Språk- och litteraturcentrum i omvänd kronologisk ordning. Om du vill söka efter en särsklid publikation gör du det lättast i universitetets forskningportal.  

Böcker (5 av 917 st)

Redaktörskap (5 av 459 st)

Artiklar (5 av 2025 st)

Bokkapitel (5 av 2323 st)

Förord (5 av 59 st)

Encyklopediartiklar (5 av 122 st)

Konferensbidrag (5 av 1840 st)

Rapporter (5 av 88 st)

Working papers (5 av 303 st)

Översättningar (5 av 7 st)

Recensioner (5 av 779 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 568 st)

Tidningsartiklar (5 av 553 st)

Övrigt (5 av 172 st)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-05-31