Publikationer

Nedan finns alla publikationer från Språk- och litteraturcentrum i omvänd kronologisk ordning. Om du vill söka efter en särsklid publikation gör du det lättast i universitetets forskningportal.  

Böcker (5 av 894 st)

Redaktörskap (5 av 450 st)

Artiklar (5 av 1953 st)

Bokkapitel (5 av 2288 st)

Förord (5 av 55 st)

Encyklopediartiklar (5 av 120 st)

Konferensbidrag (5 av 1801 st)

Rapporter (5 av 87 st)

Working papers (5 av 303 st)

Översättningar (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 768 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 553 st)

Tidningsartiklar (5 av 552 st)

Övrigt (5 av 158 st)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-05-31