Publikationer

Nedan finns alla publikationer från Språk- och litteraturcentrum i omvänd kronologisk ordning. Om du vill söka efter en särsklid publikation gör du det lättast i universitetets forskningportal.  

Böcker (5 av 900 st)

Redaktörskap (5 av 456 st)

Artiklar (5 av 1981 st)

Bokkapitel (5 av 2298 st)

Förord (5 av 55 st)

Encyklopediartiklar (5 av 121 st)

Konferensbidrag (5 av 1812 st)

Rapporter (5 av 86 st)

Working papers (5 av 303 st)

Översättningar (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 779 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 562 st)

Tidningsartiklar (5 av 553 st)

Övrigt (5 av 162 st)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-05-31